INFORMACIÓ DE SEGURETAT PER A PARTICIPANTS I VISITANTS DE LES COMES DE SEREROLS

Descarrega aquí en PDF el Pla d’Evacuació i el Mapa de les Comes.

 

Indicacions Bàsiques a tenir en compte en cas d’Emergència:

Normes de Seguretat General:

 • Respectar les normes de circulació generals i respectar als vianants.
 • La Velocitat màxima dins de pistes de circulació oberta del recinte de Les Comes de Sererols és de 30Km/h.
 • Aparcar en els espais habilitats com a aparcament. NO aparcar en els laterals de les vies d’accés o camins de circulació.
 • Es prohibeix als vianants entrar a les pistes on es duguin a terme les activitats amb vehicles.

 

Comunicar una situació d’Emergència:

En cas de detectar una Emergència, alertar el personal d’organització més proper. Si no localitza el personal de l’organització, comunicar-ho a la recepció de Les Comes personalment o trucant al 902 40 50 61 / 93 868 25 60 / o bé al 112.

 

Què fer en cas d’emergència:

 • Seguir les indicacions del personal de l’organització.
 • Mantenir la calma.
 • No corri, ajudi els nens, gent gran i persones discapacitades.
 • Dirigir-se al punt de trobada.

 

Evacuació:

 • No abandoni el recinte de Les Comes sense autorització dels membres de l’Organització.
 • Les Vies d’accés poden ser perilloses, estar bloquejades o utilitzades per a serveis d’emergències.
 • La Evacuació dels usuaris es farà amb el vehicle amb el qual han accedit a Les Comes.
 • Quant tots els ocupants dels vehicles estiguin dins el vehicle, esperar indicacions de l’organització. L’evacuació es farà en comboi, encapçalat per un vehicle guia de l’organització, que els guiarà pel camí d’evacuació segur fins a les vies de comunicació principals.

 

Confinament: Seguir les indicacions del personal de l’organització. Les zones destinades a aparcament són espais segurs.

 

Si hi hagués fum: Mullar un mocador i tapar-se la cara per evitar el fum. -Si són al vehicle, tancar portes i finestres i aturar la ventilació.

 

RISCOS I CONSIDERACIONS

A causa del tipus d’esport, activitats i / o serveis que durem a terme, Les Comes adverteixen dels riscos a tots els inscrits, participants / visitants, acompanyants i especialment a les persones que puguin tenir problemes d’esquena, asma i / o malalties cardíaques, les participants femenines en possible o estat d’embaràs, és a dir, qualsevol que participi tant en les activitats físiques com en les activitats amb o sense vehicle, ho fa sota la seva pròpia i total responsabilitat. Així mateix, els participants / visitants amb qualsevol tipus d’al·lèrgia o intoleràncies amb algun aliment, ingredients o productes, haurà de comunicar-ho a Les Comes amb antelació al dia de l’esdeveniment.

Cada participant és responsable de complir la norma establerta pel govern corresponent respecte a la distància de seguretat i l’ús de material de protecció (Ex. Mascaretes) per protegir la seva salut i la de tots els assistents d’infeccions víriques tipus Covid-19 i de qualsevol altra infecció o malaltia contagiosa. Haurà de seguir en tot moment les indicacions que l’organització prengui al respecte i respectar els cartells corresponents.

-Els nens estan sota la tutela i responsabilitat dels seus pares, també dins de les zones habilitades per a ells.

Els que realitzin qualsevol activitat de conducció, ho faran sempre respectant el Codi de Circulació i seguint les instruccions dels monitors i staff de l’esdeveniment. Els participants / visitants entenen que, a causa de la naturalesa de les diferents activitats, necessiten certa habilitat i molta precaució. També prendran les mesures possibles per no crear situacions de perill, tant per al conductor com per als passatgers o altres vehicles. L’ús del cinturó de seguretat és obligatori per a tots els ocupants del vehicle. Tant en carreteres com en pistes.

Tant els participants inscrits a l’esdeveniment com els seus acompanyants i / o visitants, declaren haver llegit i entès els articles del reglament de l’esdeveniment. Accepten les conseqüències i riscos que suposa la pràctica d’aquesta activitat d’oci / esport, l’assistència a aquest esdeveniment i de la resta d’activitats programades (incloses exhibicions i transport de passatgers, Les Comes 4×4 Tour, tirolina, llits elàstics, rocòdrom, Supertrack, exhibicions, exposicions, tallers, zona infantil, zona aventura, tirolina, cursos de conducció i qualsevol altra activitat programada per l’organització) i eximeixen a l’organització de la “Land Rover Party” de qualsevol responsabilitat que es derivi d’aquesta pràctica. Així mateix, el participant inscrit a l’esdeveniment serà el responsable d’informar els seus acompanyants de tots aquests riscos i conseqüències que es puguin derivar en l’assistència a l’esdeveniment.

Els participants / visitants no estaran mai sota els efectes de l’alcohol o de qualsevol droga, el que suposaria una minva en la seva capacitat física / motriu per a qualsevol activitat, així com també el de la conducció que suposaria una violació del Codi de la Circulació.

L’Organització no es fa responsable, de manera civil o penal, per accidents, ferides, infraccions de trànsit, delictes ecològics o gravàmens en general generats per actituds o accions per part dels participants o visitants, els quals es comprometen a respectar i complir el reglament facilitat.

Per motius de seguretat, Les Comes es reserva el dret d’expulsar o denegar la participació en una o totes les activitats a qualsevol participant que no respecti les instruccions i/o pugui causar algun perill per a ell mateix o per als altres.

L’Organització es reserva el dret a canviar parcialment o totalment el reglament/programa i/o contingut de les activitats, així com suspendre-les si les condicions climatològiques o de força major així ho requereixin. Igualment podrà suspendre’l per motiu menys greus, greus, o mort, sense reclam o posterior devolució. L’Organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment.

Si us plau, llegiu els següents punts:

 • He llegit i entès l’escrit anterior i estic d’acord amb les condicions descrites.
 • Estic en possessió del permís de conduir classe B i puc mostrar el meu permís de conduir quan m’ho demanin.
 • Tinc bona salut i la meva vista és prou bona com per passar la revisió mèdica del permís de conduir.
 • No tinc cap malaltia i/o incapacitat que m’impedeixi assistir, conduir o realitzar alguna activitat programada en l’esdeveniment.

Estic d’acord i reconec que Les Comes no serà responsable dels danys causats a la meva propietat, o de qualsevol ferida o lesió que pugui patir, o de la meva mort, excepte si aquests danys, ferides, lesions o mort són causats per negligència de Les Comes. Per tant, em dono per informat i accepto les condicions del programa de l’esdeveniment en el qual hi participaré i del que prèviament he estat informat.

Per tant, el/la signant o participant inscrit/a, acompanyant o visitant, i, si escau, responsable dels menors i acompanyants, després d’haver llegit i entès el reglament, riscos i consideracions, he estat informat i exonero a l’empresa Promotor Les Comes Special Events, S.L. de qualsevol reclam, demanda o indemnització, ja que em dono per informat i accepto les condicions del reglament/programa de la “Land Rover Party” en el qual hi participaré/visitaré.

mapa_evacuación_les_comes